Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 17.12.2009 nr 41
Akt muudab
 
Tlv k 23.12.2009 nr 2112
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 21.04.2010 korraldus number 576
Redaktsiooni kehtivus:21.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. aprill

2010 nr

576-k

 

 

Tallinna Linnakantselei koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lg 6 ning lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2112 -k kinnitatud Tallinna Linnakantselei koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. maist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada õigusteenistuse nõuete osakonna koosseisust riigihangete büroo juhtivspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13) ja juristi ametikoht (vanemametnik, palgaaste A14);

1.2 kustutada õigusteenistuse nõuete osakonna koosseisust struktuuriüksus riigihangete büroo;

1.3 moodustada haldusteenistuse koosseisu kolme ametikohaga struktuuriüksus hankekeskus;

1.4 moodustada linnakantselei haldusteenistuse hankekeskuse koosseisu hankekeskuse juhataja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B9) ja juhtivspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13);

1.5 viia haldusteenistuse majandusosakonna koosseisust üks vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A12) üle haldusteenistuse hankekeskuse koosseisu.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär