Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 14.04.2010 määrus number 34 [RT IV, 28.05.2013, 40]
Jõustumine:19.04.2010
Redaktsiooni kehtivus:19.04.2010 - ... [RT IV, 28.05.2013, 40]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 14. aprill 2010 nr 34

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Põhja-Tallinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 otsusega nr 11 kehtestatud Uus-Kalamaja tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Uus-Kalamaja tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Vibu tänav, planeeringualal olemasolevale tänavale nimeks Oda tänav ning pikendada Salme tänava kulgu vastavalt lisale.

§ 2.  Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks, olemasoleva tänava puhul esimesel võimalusel.

§ 3.  Määrus jõustub 19. aprillil 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA - Vibu tänava, Oda tänava ja Salme tänava pikenduse skeem