Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti NATO Ühingu ja Välisministeeriumi vabastamine teede- ja tänavate sulgemismaksu tasumisest NATO päeval
Tallinna Linnavalitsus 14.04.2010 korraldus number 568
Redaktsiooni kehtivus:14.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. aprill 2010 nr 568-k

 

 

Eesti NATO Ühingu ja Välisministeeriumi vabastamine teede- ja tänavate sulgemismaksu tasumisest NATO päeval

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ p 7.3.5 ja Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 20 lg 2 alusel, tulenevalt Eesti NATO Ühingu ja Välisministeeriumi 25. märtsi 2010 avaliku ürituse loa taotlusest ning arvestades asjaolu, et tegemist on linnaelu aspektist olulise üritusega, mis loob linnale hea maine

 

 

1. Vabastada Eesti NATO Ühing (registrikood 80141973) ja Välisministeerium (registrikood 70002526) seoses NATO päeva korraldamisega Vabaduse väljakul 15. aprillist 2010 kella 20.00-st kuni 17. aprillini 2010 kella 04.00-ni teede- ja tänavate sulgemise maksust täies mahus.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Eesti NATO Ühingule ja Välisministeeriumile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär