Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus NATO välisministrite kohtumise ajal Tallinna linnas, kulutuste hüvituse lepingu heaks kiitmine ning volituste andmine Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 14.04.2010 korraldus number 567
Redaktsiooni kehtivus:14.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14.

aprill 2010 nr

567-k

 

 

Liikluskorraldus  NATO välisministrite  kohtumise ajal Tallinna linnas, kulutuste hüvituse lepingu heaks kiitmine ning volituste andmine Andres Harjole

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3 ja lg 5 p 3, teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ p 6.3., Tallinna Linnavolikogu 30.01.2003 määrus number 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p 10.1, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ p 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 19 lg 1 ja § 20 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 p 1 ja § 4 lg 5 alusel ning tulenevalt Põhja Prefektuuri 19. märtsi 2010 taotlusest nr 9.4-03/26511

 

1. Lubada Põhja Prefektuuril (registrikood 70008782) NATO välisministrite 21.-23. aprillil 2010 Tallinnas toimuva kohtumise ajaks:

1.1 sulgeda liikluseks 19. aprillil 2010 kella 8.00-st kuni 23. aprillil 2010 kella 24.00-ni Kuke tänav A. Lauteri tänava ja Rävala puiestee vahel;

1.2 sulgeda liikluseks 21. aprillil 2010 kella 1.00-st kuni 23. apillil 2010 kella 24.00-ni Rävala puiestee Liivalaia tänava ja Lembitu tänava vahel, A. Lauteri tänav Liivalaia tänava ja Rävala puiestee vahel, A. Laikmaa tänav Rävala puiestee ja Gonsiori tänava vahel, Kivisilla tänav Rävala puiestee ja Tartu maantee vahel, Kuke tänav Rävala tänava ja Lennuki tänava vahel, Islandi väljak, Tornimäe tänav Maakri tänava ja Rävala puiestee vahel ning Liivalaia tänava seimene sõidurada Olümpia hotelli ees;

1.3 sulgeda liikluseks 22. aprillil 2010 kella 16.00-st kuni 23. aprillil 2010 kella 01.00-ni Estonia puiestee G. Otsa tänava ja Kaubamaja tänava vahel, G. Otsa tänav Estonia puiestee ja Pärnu maantee vahel ning Teatri väljaku Estonia puiestee poole minev suund.

2. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsil suunata 22. aprillil kella 16.00-st kuni tööpäeva lõpuni liinide nr 1, 2, 3 ja 6 trollibussid Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristmikuni, tehes lõpp-peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismägi trollipeatuses.

3. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil:

3.1 21. - 23. aprillil 2010 tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni:

3.1.1 suunata liinide nr 16, 17, 17A ja 23 autobussid Vabaduse väljaku suunal ümbersõidule mööda Liivalaia tänavat, Pronksi tänavat, Narva maanteed, Pärnu maanteed ja Vabaduse väljakut tehes täiendavad peatused Liivalaia tänaval Hotell Olümpia peatuses ja Pärnu maanteel autobussiliinide nr 40 ja 48 Viru peatuses;

3.1.2 suunata liini nr 54 autobussid Odra tänava ja Juhkentali tänava ristmikuni, tehes lõpp-peatuse Juhkentali tänaval paiknevas Autobussijaam peatuses;

3.1.3 suunata liini nr 15 autobussid kesklinna suunal ümbersõidule mööda Tartu maanteed, Pronksi tänavat, Narva maanteed ja Hobujaama tänavat, tehes lõpp-peatuse Hobujaama tänaval paiknevas Hobujaama peatuses;

3.1.4 suunata liini nr 3 autobussid Randla tänava suunal ümbersõidule mööda Liivalaia tänavat, Pronksi tänavat ja Narva maanteed, tehes täiendava peatuse Liivalaia tänaval Hotell Olümpia peatuses;

3.1.5 suunata liinide nr 31, 53 ja 56 autobussid A. Laikmaa tänava ja Gonsiori tänava ristmikuni, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses;

3.1.6 kehtestada liinide nr 16, 17, 17A ja 23 autobussidele mõlemal sõidusuunal ning liinide nr 31, 53, 54 ja 56 autobussidele Lasnamäe sõidusuunal vabad sõidugraafikud.

3.2 21. ja 23. aprillil 2010 tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni ning 22. aprillil 2010 tööpäeva algusest kuni kella 16.00-ni suunata liinide nr 67 ja 68 autobussid ümbersõidule mööda Gonsiori tänavat, Estonia puiesteed, Teatri väljakut, Estonia puiesteed ja Gonsiori tänavat, tehes lõpp-peatuse Teatri väljakul trolliliini nr 2 Estonia peatuses;

3.3 22. aprillil 2010 kella 16.00-st kuni tööpäeva lõpuni:

3.3.1 suunata liinide nr 40 ja 48 autobussid ümbersõidule kesklinna suunal mööda Vabaduse väljakut, Pärnu maanteed, Mere puiesteed, Ahtri tänavat ja Hobujaama tänavat, tehes täiendava peatuse Pärnu maanteel Viru peatuses ja lõpp-peatuse Mere puiesteel Mere puiestee peatuses;

3.3.2 suunata liinide nr 14 ja 18 autobussid ümbersõidule kesklinna suunal mööda Pärnu maanteed, Mere puiesteed, Ahtri tänavat ja Hobujaama tänavat, tehes täiendava peatuse Pärnu maanteel Viru peatuses ja lõpp-peatuse Mere puiesteel Mere puiestee peatuses;

3.3.3 suunata liinide nr 67 ja 68 autobussid A. Laikmaa tänava ja Gonsiori tänava ristmikuni, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses;

3.3.4 suunata liinide nr 9, 11 ja 46 autobussid Vabaduse väljakuni, tehes lõpp-peatuse Kaarli puiesteel autobussiliinide nr 22 ja 46 Vabaduse väljak peatuses.

3.3.5 suunata liini nr 15 autobussid linnast väljuval suunal ümbersõidule mööda Gonsiori tänavat, Pronksi tänavat ja Tartu maanteed;

3.3.6 suunata liini nr 3 autobussid Veerenni tänava suunal ümbersõidule mööda A. Laikmaa tänavat, Gonsiori tänavat, Pronksi tänavat ja Liivalaia tänavat, tehes täiendava peatuse Liivalaia tänaval Hotell Olümpia peatuses;

3.3.7 kehtestada liinide nr 67 ja 68 autobussidele Lasnamäe sõidusuunal vabad sõidugraafikud.

4. Aktsiaseltsil MRP Linna Liinid 22. aprillil 2010 kella 16.00-st kuni tööpäeva lõpuni suunata liinide nr 20 ja 20A autobussid ümbersõidule kesklinna suunal mööda Pärnu maanteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat, tehes täiendava peatuse Pärnu maanteel Viru peatuses.

5. Kiita heaks juurdelisatud Välisministeeriumiga sõlmitava lepingu projekt ühistranspordi ümbersuunamisega seotud kulude ja parkimistasu hüvitamiseks ning teede ja tänavate sulgemise maksu maksmiseks Tallinna linnale.

6. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjot Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 5 nimetatud lepingule.

7. Tallinna Transpordiametil koostöös Tallinna Linnakantseleiga avaldada korraldus koos vajalike täpsemate selgitustega ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktis 1- 4 nimetatud isikutele.

8. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Põhja Prefektuurile ja Välisministeeriumile, Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsile, Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsile ja Aktsiaseltsile MRP Linna Liinid.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 14. aprilli 2010

korralduse nr 567-k

LISA

 

 

 

 

 

LEPING ÜHISTRANSPORDI ÜMBERSUUNAMISEGA SEOTUD KULUDE JA PARKIMISTASU HÜVITAMISEKS NING TEEDE JA TÄNAVATE SULGEMISE MAKSU MAKSMISEKS TALLINNA LINNALE

 

Tallinn

....aprill 2010

 

  1. Pooled

1.1. Eesti Vabariik Välisministeeriumi (reg nr 70002526, 15041 Tallinn, Islandi väljak 1) kaudu, keda esindab kantsler Marten Kokk, edaspidi lepingus hüvitise maksja (koos hüvitise saajaga pooled).

1.2. Tallinna linn Tallinna Transpordiameti (reg nr 75028252, 10146 Tallinn, Vabaduse väljak 10a) kaudu, keda esindab Tallinna Linnvalitsuse ....aprilli 2010 korralduse nr   -k alusel juhataja Andres Harjo, edaspidi hüvitise saaja (koos hüvitise maksjaga pooled).

 

  1. Lepingu ese

2.1.Leping on sõlmitud NATO välisministrite 21.-23. aprillil 2010 Tallinnas toimuvast kohtumisest (edaspidi üritus) tingitud ühistranspordi ümbersuunamise kulude ja saamata jääva parkimistasu hüvitamiseks ning teede ja tänavate sulgemismaksu maksmiseks Tallinna linnale arvestades asjaolu, et hüvitise saaja korraldab Tallinnas ühistransporti ja on parkimistasu ning teede- ja tänavate sulgemise maksu maksuhaldur.

 

  1. Hüvitise maksmise alused ja tingimused

3.1.Hüvitise saaja kohustub ürituse ajaks suunama vastavalt Tallinna Transpordiameti poolt kooskõlastatud ürituse liiklusskeemile tänavate sulgemiseks ümber ühistranspordi, millega kaasnevad kulud hüvitab hüvitise maksja hüvitise saajale vastavalt lepingu lisas toodud arvutustele vastava esitatud arve alusel.

3.2.Ürituse aja Tallinna Transpordiameti poolt kooskõlastatud ürituse liiklusskeemil näidatud tänavate sulgemise tõttu jääb Tallinna linnal saamata parkimistasu, mille hüvitab hüvitise maksja hüvitise saajale vastavalt lepingu lisas toodud arvutustele esitatud arve alusel.

3.3.Seoses ürituse toimumisega suletakse hüvitise maksja korraldamisel ja kulul Tallinna kesklinnas liikluseks Tallinna Transpordiameti poolt kooskõlastatud ürituse liiklusskeemil näidatud tänavad ning hüvitise maksja maksab Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 56 kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu vastavalt lepingu lisas toodud arvutustele vastava hüvitise saaja tehtud maksuotsuse alusel.

3.4.Punktides 3.1, 3.2 ja 3.3 nimetatud hüvitised ja maks tasutakse 14 kalendripäeva jooksul arvete ja maksuotsuse esitamisest arvetel ja maksuotsusel näidatud pangakontole.

 

4.      Vastutus

4.1 Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

4.2 Pooled vastutavad oma kohustuste süülise, mittevabandatava täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral, välja arvatud juhul kui täitmisest keeldumise või mittekohase täitmise õigus tuleneb lepingust või seadusest.

4.3 Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.4 Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, kui kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise põhjustas teise poole tegevus või tegevusetus.

4.5 Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt täpselt, viie (5) päeva jooksul arvates päevast, millal ta sai teada või pidi teada saama lepingu rikkumisest.

 

5. Teated

5.1. Poolte vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi teated), kaasa arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti. Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.

5.2. Teade loetakse kättesaaduks, kui:

5.2.1.      teade on üle antud allkirja vastu;

5.2.2.      teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva.

 

6.      Vaidluste lahendamine

6.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

6.2. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 

7.      Lepingu muutmine

7.1. Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana.

7.2. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule kümne (10) päeva jooksul.

 

8.      Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

8.1. Leping jõustub hetkel, kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib, kuni pooled on kõik lepingust tulenevad kohustused täitnud.

8.2. Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

 

9.      Lõppsätted

9.1.Lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled kontaktisikud.

9.2.Lepingu punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja need ei mõjuta mingil määral punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist.

9.3.Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused.

9.4.Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks või jõustamatuks, on poolte tahteks, et lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.

9.5.Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

9.6. Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

9.7.Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.8.Käesolev leping on sõlmitud kahes (2) eestikeelses, võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, kolmel (3) lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekülg on allkirjastatud poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele jääb üks (1) eksemplar

 

10.  Poolte rekvisiidid ja allkirjad

 

Tallinna linn,

Tallinna Transpordiamet,

75028252,

10146 Tallinn,

Vabaduse väljak 10a

kontaktisik: Tiit Siimon

telefon: 640 4604

faks: 640 4617

e-post: tiit.siimon@tallinnlv.ee

Eesti Vabariik,

Välisministeerium,

70002526,

15041 Tallinn,

Islandi väljak 1

kontaktisik: Tiina Väärtmaa

telefon: 637 7500

faks: 637 7599

e-post: tiina.vaartmaa@mfa.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marten Kokk

Andres Harjo

Välisministeerium

Tallinna Transpordiamet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEPINGU ÜHISTRANSPORDI ÜMBERSUUNAMISEGA SEOTUD KULUDE JA PARKIMISTASU HÜVITAMISEKS NING TEEDE JA TÄNAVATE SULGEMISE MAKSU MAKSMISEKS TALLINNA LINNALE

LISA

 

1. Suletud tänavate parkimiskohtade arv

Aluseks on võetud vastava tsooni parkimiskuukaardi hind ja parkimiskohtade täituvus piirkonnas.

 

Tänav

Kohti

Maakri

38

Laikmaa

14

Lennuki

6

Tornimäe

5

Tartu mnt

12

Estonia pst

20

Georg Otsa

21

Rävala pst

58

Lauteri

27

Vambola

13

 

 

Kokku

214

 

Parkimiskohtade täituvus  ~60% ehk ~128 kohta

Kuukaardi hind - 3500 krooni

 

(128x3500) /22 = ~20000 krooni (ühe päeva saamata jäänud tulu)

 

Seega kolme päevaga jääb saamata parkimistasu ~60000 krooni.

 

2. Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 59 „Teede- ja tänavate sulgemise maksu  kehtestamine“ punkti 4.9 kohaselt arvestatakse tänavate sulgemisel spordivõistluste, demonstratsioonide, rongkäikude ja muude massiürituste läbiviimisel maksu lähtuvalt sulgemisele kuuluvate tänavate hulka kuuluvast  kõrgeima maksumääraga tänavast. Kõrgeima ehk esimese grupi maksumääraga tänavaks on antud ürituse läbiviimisel A. Laikmaa tänav 24000 kr/ööp. Kui NATO välisministrite kohtumine kestab kolm päeva siis 3x24000=72000 krooni.

 

3. Ühistranspordi liiniveomahu täiendavad kulud (arvesse ei ole võetud ühistranspordi liinitöö vähenemisest tingitud saamata jäävat tulu ühistranspordi ettevõtetele). 21.-23. aprillil 2010. a kesklinnas teede ja tänavate sulgemisel ühistranspordile ümbersõitudega kaasnevate täiendavate kulude kalkulatsioon.

1        Autobussiliin nr 16

88 ringi tööpäeval. Ühe ringi pikenemine 2,2 km. Kolmel tööpäeval marsruudi pikenemine kokku 580,8 km ja tariif 26,6026 kr/km. Täiendav maksumus 15450,79 krooni.

2        Autobussiliin nr 17

50 ringi tööpäeval. Ühe ringi pikenemine 2,2 km. Kolmel tööpäeval marsruudi pikenemine kokku 330,0 km ja tariif 26,6026 kr/km. Täiendav maksumus 8778,86 krooni.

3        Autobussiliin nr 17A

25 ringi tööpäeval. Ühe ringi pikenemine 2,2 km. Kolmel tööpäeval marsruudi pikenemine kokku 165,0 km ja tariif 26,6026 kr/km. Täiendav maksumus 4389,43 krooni.

4        Autobussiliin nr 23

69 ringi tööpäeval. Ühe ringi pikenemine 2,2 km. Kolmel tööpäeval marsruudi pikenemine kokku 455,4 km ja tariif 26,6026 kr/km. Täiendav maksumus 12114,82 krooni.

Kokku: 40733,90 krooni.

 

22. aprillil 2010 kella 16.00-st kuni 24.00-ni kesklinnas toimuvate teede ja tänavate täiendavate sulgemistega ühistranspordile ümbersõitudega kaasnevate täiendavate kulude kalkulatsioon.

5        Autobussiliin nr 40

49 ringi tööpäeval. Ühe ringi pikenemine 0,5 km. Marsruudi pikenemine kokku 24,5 km ja tariif 26,6026 kr/km. Täiendav maksumus 651,76 krooni.

Kokku: 41385,66 krooni.

Käibemaks 20%:  8277,13 krooni.

Täiendavate kulude maksumus kokku: 49662,79 krooni.                   

 

Ümardatult kokku 49663.- krooni

 

 

 

 

 

 

Marten Kokk

Andres Harjo

Välisministeerium

Tallinna Transpordiamet

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär