Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatused
Tallinna Linnavalitsus 14.04.2010 korraldus number 532
Redaktsiooni kehtivus:14.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. aprill

2010 nr

532-k

 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatused

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lg 6 ning lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2115-k kinnitatud „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. maist 2010 järgmised muudatused:

1.1 moodustada menetlusosakonna koosseisu 2 peainspektori ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A12);

1.2 nimetada parkimiskontrolli osakonna 10 kontrolöri ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A8) ümber inspektori ametikohtadeks (vanemametnikud, palgaaste A8).

2. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil esitada Tallinna linna 2010. a eelarve muutmise käigus muudatusettepanekud kulude suurendamiseks summas 417 000 krooni, sellest töötasu 307 000 krooni, sotsiaalmaks 101 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 4000 krooni ning majandamiskulud 5000 krooni. Samas ulatuses vähendatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ettenähtud vahendeid.

3. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär