Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
08.04.2010- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kinnisvararegistri asutamine
Tallinna Linnavolikogu 08.04.2010 otsus number 90
Redaktsiooni kehtivus:08.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

8. aprill 2010 nr 90

 

 

 

 

Tallinna kinnisvararegistri asutamine

 

 

 

Avaliku teabe seaduse § 431 lg 1, § 433 lg 1, § 434 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 63 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 1 ning lähtuvalt vajadusest süstematiseerida Tallinna linnale kuuluva kinnisvara andmeid

 

 

1. Asutada andmekogu nimetusega Tallinna kinnisvararegister (edaspidi register).

2. Registri omanik on Tallinna linn.

3. Registri vastutav töötleja on Tallinna Linnavaraamet.

4. Tallinna Linnavaraametil esitada hiljemalt 22. detsembriks 2010 Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks registri põhimäärus.

5. Registri arendamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks kõigile Tallinna linna ametiasutustele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees