Tallinna Linnavolikogu 08.04.2010 otsus number 90.
Tallinna kinnisvararegistri asutamine

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine