Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
07.04.2010- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 07.04.2010 korraldus number 504
Redaktsiooni kehtivus:07.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. aprill

 2010 nr

504-k

 

 

Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6 ja lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2127-k kinnitatud Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega alates 15. aprillist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada kantselei koosseisust IT spetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10) ja sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse koosseisust peretöötaja ametikoht (abiteenistuja, palgaaste T13);

1.2 moodustada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talituse koosseisu täiendavalt kaks spetsialisti ametikohta (vanemametnik, palgaaste A8);

1.3 viia sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talituse üks vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A9) üle sotsiaaltoetuste talituse koosseisu;

1.4  nimetada sotsiaalhoolekande osakonna spetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A9) ümber vanemspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A9).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

                                                                                                    linnasekretäri ülesannetes