Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Katariina kai) ja linnamaale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 30.03.2010 korraldus number 484
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. märts

2010 nr

484-k

 

 

Linnavara valitseja  muutmine (Katariina kai) ja linnamaale valitseja määramine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lõike 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ punktide 3, 5.4, 14, 15 ja 17 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punktidega 2.1.18 ja 2.1.21

 

 

1. Põhja-Tallinna Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Paljassaare tee 46 paiknev Katariina kai (Riikliku ehitisregistri kood 220550817) Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet Tallinna linna omandis oleva Paljassaare tee 46 katastriüksuse valitsejaks:

katastritunnus: 78408:809:0045;

pindala: 14798 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 473 500 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 6. novembri 2008 maksustamishinna aktile nr 4697.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes