Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 30.03.2010 korraldus number 449
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. märts 2010  nr 449-k

 

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2121-k kinnitatud Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. aprillist 2010 järgmised muudatused:

1.1 nimetada kaks elamumajanduse osakonna eluruumide peaspetsialisti ametikohta (vanemametnik, palgaaste A11) ümber peaspetsialisti ametikohtadeks (vanemametnik, palgaaste A11);

1.2 nimetada elamumajanduse osakonna eluruumide peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10) ümber peaspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A10);

1.3 nimetada elamumajanduse osakonna eluruumide vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10) ümber vanemspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A10);

1.4 nimetada ettevõtluse osakonna kaubanduse vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11) ümber vanemspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A11);

1.5 nimetada linnakeskkonna osakonna haljastuse peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11) ümber peaspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A11);

1.6 nimetada linnakeskkonna osakonna heakorra peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11) ümber peaspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A11);

1.7 nimetada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talituse andmetöötluse vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A9) ümber vanemspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A9).

2. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea

linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes