Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaelanike küsitluse läbiviimine
Tallinna Linnavolikogu 25.03.2010 otsus number 71
Redaktsiooni kehtivus:25.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

25. märts 2010 nr 71

 

 

 

 

Linnaelanike küsitluse läbiviimine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004 määrusega nr 41 kinnitatud “Linnaelanike küsitluse läbiviimise kord“ punkti 2.2 alusel ja arvestades avalikkuse suurt huvi kesklinnas kiiruse piiramise vastu

 

 

1. Viia 3.-9. maini 2010 linnaosade küsitluspunktides ja elektrooniliselt läbi linnaelanike küsitlus.

2. Küsitlusel esitada linnaelanikele küsimus “Kas Tallinna kesklinnas tuleks sõidukite piirkiirus alandada 50 km/h-lt 40 km/h-le?“ ning selle vastusevariandid on “jah“ ja “ei“.

3. Võtta teadmiseks, et Tallinna Linnavalitsus katab küsitluse kulud Tallinna Linnakantselei eelarvest.

4. Avalikustada otsus Tallinna veebilehel ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees