Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hoonete või nende osade pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad
Tallinna Linnavalitsus 24.03.2010 määrus number 28
Jõustumine:29.03.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ... [RT IV, 28.05.2013, 29]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. märts

2010 nr 28

 

 

Hoonete või nende osade pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud "Linnavara kasutusse andmise korra" p-de 7 ja 8 alusel

 

 

 

§ 1. Kinnitada Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade (edaspidi äriruum) pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad ühe ruutmeetri kohta kuus kasutusotstarbest lähtuvalt järgmiselt:

1) jaekaubandus

3,07 eurot/m²;

2) toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid

1,92 eurot/m²;

3) toiduainete (välja arvatud alkohoolsete jookide), käsitöötoodete ja raamatute jaekaubandus, kauplemispinna suurusega alla 70 m²

1,60 eurot/m²;

4) toitlustus

3,07 eurot/m²;

5) toitlustus ilma alkohoolsete jookideta

2,05 eurot/m²;

6) olmeteenindus

3,07 eurot/m²;

7) büroo

3,58 eurot/m²;

8) tööstus ja tootmine

2,05 eurot/m²;

9) ladu

2,05 eurot/m²;

10) garaa˛

2,05 eurot/m²;

11) kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalane ning heategevuslik mittetulundustegevus

0,96 eurot/m²;

12) kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalane ning heategevuslik mittetulundustegevus südalinnas (Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 lisa punkti 5.2.2 tähenduses) ja vanalinnas (Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 lisa punkti 5.2.1 tähenduses)

1,28 eurot/m².

(Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)

§ 2. Tasumäärad ei sisalda äriruumi kasutamisega seotud maksusid ja kõrvalkulusid, sealhulgas hooldus- ja halduskulusid.

§ 3. Kui pakkumisel ei määrata äriruumi kasutusotstarvet, lähtutakse pakkumise alghinna määramisel kinnisvarahindaja eksperthinnangust, mis on koostatud arvestades äriruumi võimalikku parimat kasutusotstarvet.

§ 4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5. Määrus jõustub 29. märtsil 2010.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär