Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 24.03.2010 korraldus number 425
Redaktsiooni kehtivus:24.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. märts

2010 nr

425-k

 

 

Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimääruse“ § 501 lg 6 alusel

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 korraldusega nr 25-k Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse

2.1  10. jaanuari 2007 korraldus nr 25-k „Ajutise komisjoni moodustamine Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks“;

2.2  30. mai 2007 korraldus nr 1009-k „Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

2.3  12. septembri 2007 korraldus nr 1578-k „Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

2.4  12. novembri 2008 korralduse nr 1908-k „Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Taavi Aasale, Andres Alverile, Deniss Boroditšile, Alo Brandtile, Boriss Dubovikule, Vello Ervinile, Andres Harjole, Kaia Jäppinenile, Arvo Käärdile, Jaanus Mutlile, Arvo Rikkinenile, Ain Saarnale, Väino Sarnetile, Toomas Sepale, Ain Valdmannile ja Eha Võrgule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär