Tallinna Linnavalitsus 24.03.2010 korraldus number 407.
Teaduspargi tn 3b maa osaline tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 07.03.2085

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine