Tallinna Linnavalitsus 24.03.2010 korraldus number 407.
Teaduspargi tn 3b maa osaline tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 07.03.2085

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas Tvk o 100 29.05.2008
2 Kadaka pst 138 ja Paldiski mnt 233 A maa osaline tagastamine Tlv k 3051 29.12.2003
3 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
4 Endise"Kassi-Indreko nr 5" maa osaline tagastamine Tlv k 808 21.03.1997 21.03.1997
5 Endise "Kassi-Inreko 5" maa osaline tagastamine Tlv k 139 27.01.1997 27.01.1997
6 Mäealuse tn 2c maa osaline tagastamine Tlv k 1166 01.07.2009