Teaduspargi tn 3b maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 24.03.2010 korraldus number 407

Redaktsiooni kehtivus 24.03.2010 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 07.03.2085

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.