Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele sihtotstarbe määramine
Tallinna Linnavalitsus 17.03.2010 korraldus number 370
Redaktsiooni kehtivus:17.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. märts

2010 nr

370-k

 

 

Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele sihtotstarbe määramine

 

 

 

Maakatastriseaduse § 18 lg-te 2 ja 6, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3,     § 5, § 6 p 5 ja Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 „Tallinna üldplaneeringu kehtestamine“, 9. märtsi 2000 otsusega nr 86 „Vindi ja Leevikese tänava ning Nõmme tee vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“, 19. juuni 2008 otsusega nr 146 „Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine kesklinnas“, Tallinna Linnavalitsuse 3. septembri 2008 korraldusega nr 1439-k „Mardi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“, 22. aprilli 2009 korraldusega nr 647-k „Puju tn 6, 8 // Angerpisti tn 7, 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

 

 

1. Määrata Tallinna linna munitsipaalomandisse taotletavate, järgmistest maatükkidest moodustatavate katastriüksuste sihtotstarbeks transpordimaa 100%:

1.1 Meeliku tänav T5 // Angerpisti tänav T2 maatükk Lasnamäe linnaosas, pindalaga 4629 m²;

1.2 Madalmaa tänav // Poldri tänav maatükk Kesklinna linnaosas, pindalaga 2188 m²;

1.3 Vana-Keldrimäe tänav maatükk Kesklinna linnaosas, pindalaga 1254 m²;

1.4 Järvevana tee T20 maatükk Kesklinna linnaosas, pindalaga 9036 m²;

1.5 Tedre tn 36a maatükk Kristiine linnaosas, pindalaga 1050 m².

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile. 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär