Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

Tallinna Linnavalitsus 17.03.2010 korraldus number 361

Redaktsiooni kehtivus 17.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. märts 2010 nr 361-k

 

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6 ning lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2123-k kinnitatud Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. aprillist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse koosseisust 31 hooldustöötaja ametikohta (abiteenistuja, palgaaste T8);

1.2 viia sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse koosseisust vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11) üle sotsiaalhoolekande osakonna juhataja otsealluvusse;

1.3 kustutada sotsiaalhoolekande osakonna koosseisust struktuurüksus sotsiaalteenuste talitus.

2. Muudatuste tulemusel on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisus 100 ametikohta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär