Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
17.03.2010- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 17.03.2010 korraldus number 361
Redaktsiooni kehtivus:17.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. märts 2010 nr 361-k

 

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6 ning lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2123-k kinnitatud Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. aprillist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse koosseisust 31 hooldustöötaja ametikohta (abiteenistuja, palgaaste T8);

1.2 viia sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse koosseisust vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11) üle sotsiaalhoolekande osakonna juhataja otsealluvusse;

1.3 kustutada sotsiaalhoolekande osakonna koosseisust struktuurüksus sotsiaalteenuste talitus.

2. Muudatuste tulemusel on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisus 100 ametikohta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär