Tallinna Linnavalitsus 10.03.2010 määrus number 24.
Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määruse nr 39 "Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine" muutmine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine Tvk m 56 17.10.2002 01.12.2002