Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Majandustegevuse registri pidamisega seonduvate toimingute sooritamine Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 10.03.2010 määrus number 22
Jõustumine:15.03.2010
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2012 - 01.07.2014 [RT IV, 24.05.2013, 43]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 18.06.2014 nr 57 [RT IV, 28.06.2014, 15 - jõust. 01.07.2014]

REDAKTSIOON:

Tlv m 06.06.2012 nr 23, jõustumine 11.06.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

10. märts

2010 nr 22

 

 

 

 

Majandustegevuse registri pidamisega seonduvate toimingute sooritamine Tallinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse majandustegevuse registri seaduse § 3 lg 3, § 9 lg 3 ja § 13, kaubandustegevuse seaduse § 13 lg-te 1 ja 2 ning § 16, tubakaseaduse § 18, alkoholiseaduse §-de 24 ja 31, väärismetalltoodete seaduse §-de 22 ja 27, turismiseaduse §-de 20 ja 201 alusel.
(Tlv m 06.06.2012 nr 23, jõustumine 11.06.2012)

 

 

 

 

 

§ 1. Volitada allnimetatud ametiasutusi sooritama majandustegevuse registri seaduse, kaubandustegevuse seaduse, tubakaseaduse, alkoholiseaduse, väärismetalltoodete seaduse ja turismiseaduse alusel linnavalitsuse nimel majandustegevuse registri pidamisega seonduvaid toiminguid ning välja andma haldusakte:

1) linnaosade valitsusi majandustegevuse registri esimeses ja teises jaos sooritatavate toimingute osas;

2) Tallinna Ettevõtlusametit majandustegevuse registri kolmandas jaos sooritatavate toimingute osas.

§ 2. Kinnitada ametikohad, mida täitvad ametnikud on pädevad sooritama linnavalitsuse nimel toiminguid majandustegevuse registri esimeses ja teises jaos:

(1) Haabersti Linnaosa Valitsuses:

1) haldusosakonna juhataja;

2) haldusosakonna peaspetsialist.

(2) Tallinna Kesklinna Valitsuses:

1) ettevõtluse osakonna juhataja;

2) ettevõtluse osakonna peaspetsialist;

3) ettevõtluse osakonna vanemspetsialist;
(Tlv m 06.06.2012 nr 23, jõustumine 11.06.2012)

4) ettevõtluse osakonna spetsialist.

(3) Kristiine Linnaosa Valitsuses:

1) (Kehtetu - Tlv m 06.06.2012 nr 23, jõustumine 11.06.2012)

2) linnamajanduse osakonna vanemspetsialist;

3) linnamajanduse osakonna peaspetsialist;

4) rahvastikuregistri sektori pearegistripidaja.

(4) Lasnamäe Linnaosa Valitsuses:

1) linnamajanduse osakonna peaspetsialist;

2) linnamajanduse osakonna vanemspetsialist.

(5) Mustamäe Linnaosa Valitsuses:

1) linnamajanduse osakonna ettevõtluse peaspetsialist;

2) linnamajanduse osakonna linnakujunduse ja heakorra peaspetsialist.

(6) Nõmme Linnaosa Valitsuses:

1) linnamajanduse osakonna juhataja;

2) linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja;

3) linnamajanduse osakonna ettevõtluse vanemspetsialist.
(Tlv m 06.06.2012 nr 23, jõustumine 11.06.2012)

(7) Pirita Linnaosa Valitsuses:

1) kantselei vanemspetsialist;

2) linnaosa vanema abi.

(8) Põhja-Tallinna Valitsuses:

1) kantselei ettevõtluse peaspetsialist;

2) linnamajanduse osakonna peaspetsialist.

§ 3. Kinnitada ametikohad, mida täitvad ametnikud on pädevad sooritama linnavalitsuse nimel toiminguid majandustegevuse registri kolmandas jaos:

Tallinna Ettevõtlusametis:

1) hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor;

2) tarbijakaitse osakonna juhataja;

3) tarbijakaitse osakonna peainspektor;

4) tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.

§ 4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5. Määrus jõustub 15. märtsil 2010.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär