Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 10.03.2010 korraldus number 326
Redaktsiooni kehtivus:10.03.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 10. märts 2010 nr 326-k

 

 

Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6 ning lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2114-k kinnitatud Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. maist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada ameti struktuurist ja koosseisust elamumajanduse ja varahalduse teenistus;

1.2 kustutada elamumajanduse ja varahalduse teenistuse direktori ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B11);

1.3 liita elamumajanduse ja varahalduse teenistuse kaks osakonda - elamumajanduse osakond ning hanke- ja müügiosakond üheks osakonnaks - elamumajanduse ja varahalduse osakonnaks;

1.4 kustutada elamumajanduse ja varahalduse teenistuse elamumajanduse osakonna juhataja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B10) ning hanke- ja müügiosakonna juhataja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B10);

1.5 moodustada ameti juhataja asetäitja - elamumajanduse ja varahalduse osakonna juhataja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B11);

1.6 kustutada kantselei koosseisust spetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10).

2. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär