Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2010 korraldus number 303
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. veebruar

2010 nr

303-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p-de 8.2, 8.3.1, 8.4.1, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2010. aastaks parkimistasu soodustusi korralduse lisas nimetatud isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2010

korralduse nr 303-k

LISA

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

Jrk

 

Parkimislubade taotlejad

 

Lubatud parkimisala

 

Parkimistasu soodustus ja hind kroonides

Lubade arv

Kehtivuse lõpp

1

Sihtasutus Tallinna Televisioon

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

2

Sihtasutus Tallinna Televisioon

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2010

3

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär