Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2010 korraldus number 270
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. veebruar 2010  nr 270-k

 

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6 ning lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2121-k kinnitatud „Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. märtsist 2010 järgmised muudatused:

1.1 viia juriidilise osakonna üks juristi ametikoht (vanemametnik, palgaaste A12) üle sotsiaalhoolekande osakonna koosseisu;

1.2 viia sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse üks vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10) üle sotsiaalhoolekande osakonna juhataja otsealluvusse;

1.3 nimetada ettevõtluse sektor ümber ettevõtluse osakonnaks;

1.4 nimetada ettevõtluse sektori juhataja ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13) ümber ettevõtluse osakonna juhataja ametikohaks (juhtivametnik, palgaaste B7);

1.5 moodustada ettevõtluse osakonna koosseisu peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11);

1.6 nimetada linnakeskkonna osakonna juhataja asetäitja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B6) ümber linnakeskkonna osakonna juhtivspetsialisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A12);

1.7 kustutada linnakeskkonna osakonna koosseisust üks peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11);

1.8 moodustada linnakeskkonna osakonna koosseisu spetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10);

1.9 kustutada elamumajanduse osakonna spetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10);

1.10 kustutada kantselei koosseisust peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11);

1.11 moodustada kultuuri- ja noorsootöö osakonna koosseisu peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11).

2. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär