Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettevalmistused võimalikuks üleminekuks eurole
Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 korraldus number 219
Redaktsiooni kehtivus:10.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. veebruar

2010 nr

219-k

 

 

Ettevalmistused võimalikuks üleminekuks eurole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ning tulenevalt Vabariigi Valitsuse plaanist minna üle eurole, vajadusest tagada selleks linnasüsteemi tehniline valmisolek ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse eurole ülemineku ettevalmistamise ajutise komisjoni 2. veebruari 2010 protokollist

 

 

1. Määrata Tallinna linna ametiasutuste juhid ja linnaosade vanemad (edaspidi ametiasutuste juhid) eurole üleminekuks vajalike ettevalmistustööde eest vastutavateks isikuteks oma haldusalas.

2.  ametiasutuste juhtidel:

2.1 5. aprilliks 2010 valmistada ette linna õigusaktide eelnõude projektid seoses maksevahendi muutumisega, kooskõlastada need valdkonda kureeriva linnavalitsuse liikmega ning esitada Tallinna Linnavalitsuse eurole ülemineku ettevalmistamise ajutisele komisjonile (edaspidi komisjon);

2.2 5. aprilliks 2010 kaardistada eurole üleminekuga kaasneda võivad muud probleemid ja nende võimalik mõju eelarvele ning esitada asjaomane informatsioon komisjonile;

2.3 esitada 5. aprilliks IT teenistusele oma haldusala infosüsteemide ümberkorralduste vajadus ja sisulised põhimõtted;

2.4 1. septembriks 2010 tagada ametiasutuse tasandil vastuvõetud haldusaktide vastavusse viimine eurole üleminekuks.

3. Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia teenistusel koostöös ametiasutustega selgitada välja linna IT-süsteemide ümberkorraldamise ajakava ning selle eeldatav maksumus 30. aprilliks 2010 ning esitada asjaomane informatsioon komisjonile.

4. Komisjonil teha pöördumine Vabariigi Valitsusele, et saada kinnitust eurole ülemineku õigusliku aluse, vahetuskursi ning üleminekuga kaasnevate kulutuste võimaliku hüvitamise kohta.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks ametiasutuste juhtidele ja infotehnoloogia teenistusele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär