Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tunnustusauhinna "Tallinna kultuuritegu 2009" preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 korraldus number 195
Redaktsiooni kehtivus:10.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. veebruar 2010 nr 195-k

 

 

Tunnustusauhinna „Tallinna kultuuritegu 2009“ preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501
lg 6 alusel

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldusega nr 1982-k tunnustusauhinna “Tallinna kultuuritegu 2009“ preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldus nr 1982-k “ Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna „Tallinna kultuuritegu 2009“ preemiasaajate väljaselgitamiseks“.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Anu Kivilole, Lennart Sundjale, Katrin Siskale, Tarmo Lausingule, Jüri Leitenile, Linnar Priimäele, Sirje Helmele ja Jaanus Rohumaale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär