Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 korraldus number 192.
Umboja tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Vabaõhumuuseumi tee 91 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas Tvk o 17 11.02.1999 11.02.1999