Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 korraldus number 192.
Umboja tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine