Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 korraldus number 192.
Umboja tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2000 otsusega nr 88 kehtestatud "Kinnistu Suurevälja tn 2 ja 3 ning Lesta tn 1 ja 3 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Lesta tn 3a krundi ehitusõiguse osas Tvk o 125 11.06.2009
2 Tallinna jäätmehoolduseeskiri Tvk m 36 30.10.2008 06.11.2008
3 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 Tvk o 329 16.11.2006
4 Detailplaneeringu algatamise taotluse vormi, eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuete kinnitamine Tlv m 61 16.06.2004 01.07.2004
5 Vabaõhumuuseumi tee 28, 28a ja 28b kruntide detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas Tlv k 1793 06.08.2003
6 Suurevälja tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 1433 04.06.2003
7 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
8 Umboja tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas Tlv k 1361 26.08.2009
9 Vabaõhumuuseumi tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu kehtstamine Haabersti linnaosas Tlv k 1248 29.07.2009