Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 korraldus number 192.
Umboja tn 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine Tvk m 35 29.05.2003 01.07.2003