Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
Tallinna Linnavolikogu 11.02.2010 otsus number 40
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2010 nr 40

 

 

 

 

Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 1 p 4 ja lg 2, maakatastriseaduse § 18 lg-te 2 ja 6, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 1 lg 2, § 2 lg 1 ja lg 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 13.2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord” § 6 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2000 otsusega nr 86 “Vindi ja Leevikese tänava ning Nõmme tee vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas”, 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 “Tallinna üldplaneeringu kehtestamine”, 19. juuni 2008 otsusega nr 146 Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas”, Tallinna Linnavalitsuse 3. septembri 2008 korraldusega nr 1439-k “Mardi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas”, 22. aprilli 2009 korraldusega nr 647-k “Puju tn 6, 8 // Angerpisti tn 7, 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas” ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

 

 

     

1. Taotleda sotsiaalmaana Tallinna linna munitsipaalomandisse järgmised maatükid vastavalt otsuse lisades olevatele asendiplaanidele ja määrata maatükkidest moodustatavate katastriüksuste sihtotstarbeks sotsiaalmaa - üldkasutatav maa 100%:

1.1 Madalmaa tn 2 maatükk Kesklinna linnaosas, ligikaudse pindalaga 3000 m2, vastavalt otsuse lisaks 1 olevale asendiplaanile;

1.2 K. Kärberi tn 15 maatükk Lasnamäe linnaosas, ligikaudse pindalaga 2145 m2, vastavalt otsuse lisaks 2 olevale asendiplaanile;

1.3 Nisu tn 30a maatükk Põhja-Tallinna linnaosas, ligikaudse pindalaga 5809 m2, vastavalt otsuse lisaks 3 olevale asendiplaanile;

1.4 Järveotsa tee 47a maatükk Haabersti linnaosas, ligikaudse pindalaga 14 747 m2, vastavalt otsuse lisaks 4 olevale asendiplaanile.

2. Taotleda Tallinna linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Tallinna linna munitsipaalomandisse järgmised maatükid:

2.1 Meeliku tänav T5 // Angerpisti tänav T2 maatükk Lasnamäe linnaosas, ligikaudse pindalaga 4629 m2, vastavalt otsuse lisaks 5 olevale asendiplaanile;

2.2 Madalmaa tänav // Poldri tänav maatükk Kesklinna linnaosas, ligikaudse pindalaga 2188 m2, vastavalt otsuse lisaks 6 olevale asendiplaanile;

2.3 Vana-Keldrimäe tänav maatükk Kesklinna linnaosas, ligikaudse pindalaga 1254 m2, vastavalt otsuse lisaks 7 olevale asendiplaanile;

2.4 Filtri tee T10 maatükk Kesklinna linnaosas, ligikaudse pindalaga 17 243 m2, vastavalt otsuse lisaks 8 olevale asendiplaanile;

2.5 Tedre tn 36a maatükk Kristiine linnaosas, ligikaudse pindalaga 1050 m2, vastavalt otsuse lisaks 9 olevale asendiplaanile.

3. Tallinna Linnavaraametil esitada punktis 1 nimetatud maade munitsipaliseerimiseks vajalik dokumentatsioon Harju maavanemale ja punktis 2 nimetatud maade munitsipaliseerimiseks vajalik dokumentatsioon keskkonnaministrile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA 1 - Madalmaa tn 2 maatüki, ligikaudse pindalaga 3000 m2, asendiplaan
LISA 2 - K. Kärberi tn 15 maatüki, ligikaudse pindalaga 2145 m2, asendiplaan
LISA 3 - Nisu tn 30a maatüki, ligikaudse pindalaga 5809 m2, asendiplaan
LISA 4 - Järveotsa tee 47a maatüki, ligikaudse pindalaga 14 747 m2, asendiplaan
LISA 5 - Meeliku tänav T5 // Angerpisti tänav T2 maatüki, ligikaudse pindalaga 4629 m2, asendiplaan
LISA 6 - Madalmaa tänav // Poldri tänav maatüki, ligikaudse pindalaga 2188 m2, asendiplaan
LISA 7 - Vana-Keldrimäe tänav maatüki, ligikaudse pindalaga 1254 m2, asendiplaan
LISA 8 - Filtri tee T10 maatüki, ligikaudse pindalaga 17 243 m2, asendiplaan
LISA 9 - Tedre tn 36a maatüki, ligikaudse pindalaga 1050 m2, asendiplaan