Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskkonnaseire seaduse, välisõhu kaitse seaduse ja sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrusega nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded" kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele
Tallinna Linnavolikogu 11.02.2010 määrus number 12 [RT IV, 21.05.2013, 50]
Jõustumine:18.02.2010
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2010 - ... [RT IV, 21.05.2013, 50]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2010 nr 12

 

 

Keskkonnaseire seaduse, välisõhu kaitse seaduse ja sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrusega nr 87 “Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, haldusmenetluse seaduse § 91 lg 2, keskkonnaseire seaduse § 4 lg 3, välisõhu kaitse seaduse § 53, § 89 lg 1 p 2, § 134 lg 1 p 4 ja § 138 ning sotsiaalministri 29. juuni 2005 määruse nr 87 “Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” § 14 lg 2 alusel.

 

 

§ 1. Delegeerida keskkonnaseire seaduse § 4 lõikega 3, välisõhu kaitse seaduse §-ga 53, § 89 lõike 1 punktiga 2, § 134 lõike 1 punktiga 4 ja §-ga 138 ning sotsiaalministri 29. juuni 2005 määruse nr 87 “Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” § 14 lõikega 2 kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud ülesannete täitmine Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 18. veebruaril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees