Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruse nr 4 "Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja maamaksuvabastuse avalduse vormi ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 määrus number 13
Jõustumine:15.02.2010
Redaktsiooni kehtivus:10.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     10. veebruar 2010 nr 13

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruse nr 4 „Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja maamaksuvabastuse avalduse vormi ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord“ punkti 10 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008 määruses nr 4 “Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja maamaksuvabastuse avalduse vormi ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine“ tehakse järgnevad muudatused:

1) määruse lisa 1 „Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja maamaksuvabastuse avaldus“ osas „Teadmiseks taotlejale“ asendatakse punktis 3 sõnad „maksustamisaasta               15. juuniks“ sõnadega „maksustamisaasta 10. jaanuariks“;

2) määruse lisa 2 „Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avaldus“ osas „Teadmiseks taotlejale“ asendatakse punktis 3 sõnad „maksustamisaasta                15. juuniks“ sõnadega „maksustamisaasta 10. jaanuariks“.

§ 2.  Määrus jõustub 15. veebruaril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär