Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 määrus number 12
jõustumine 15.02.2010

Redaktsiooni kehtivus 24.05.2014 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv m 14.05.2014 nr 39 [RT IV, 21.05.2014, 1 - jõust. 24.05.2014]

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 10. veebruar 2010 nr 12

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  [Kehtetu - RT IV, 21.05.2014, 1 - jõust. 24.05.2014]

§ 2.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 15. veebruaril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär