Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 10.02.2010 määrus number 11
Jõustumine:15.02.2010
Redaktsiooni kehtivus:10.02.2010 - ...

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 10. veebruar 2010 nr 11

 

 

 

 

 

Tänavanimede kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 3, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 5 p 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 106 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tunnistada kehtetuks järgmised ala planeerimise käigus kaotatud ning seni väljaehitamata tänavatele määratud nimed:

1) Ploomi tänav (Haabersti linnaosa, Mustjõe asum);

2) Aisa tänav (Haabersti linnaosa, Haabersti asum);

3) Reseeda tänav (Kristiine linnaosa, Lilleküla asum);

4) Pääsusaba tänav (Pirita linnaosa, Lepiku asum);

5) Paabusilma tänav (Pirita linnaosa, Lepiku asum);

6) Auru põik (Kesklinn, Luite asum).

§ 2.  Tunnistada kehtetuks:

1) Tallinna Linnavalitsuse 30. detsembri 1997 määruse nr 106 „Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas“ punkt 1.5;

2) Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 2001 määruse nr 86 „Tänavanimede määramine Pirita linnaosas“ punktid 3.4 ja 3.5.

§ 3.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Harju maavanemale ettepanek tunnistada kehtetuks järgmised õigusaktide sätted, millega määrati Ploomi tänava, Reseeda tänava ja Auru põigu nimed:

1) Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 11. augusti 1953 otsuse nr 505 „Kesklinna rajoonis rajatud tänavatele nimetuste andmine“ punkti 1 B-osa alapunkt a;

2) Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 13. juuni 1958 otsuse nr 199 „Tallinna tänavate nimetuste kohta“ lisa 1 „Rajatud tänavatele antavad nimetused“ B-osa punkt 5;

3) Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 14. veebruari 1958 otsuse nr 47 „Tallinna tänavate nimetuste kohta“ lisa 1 „Rajatud tänavatele antavad nimetused“ B-osa punkt 2.

§ 4.  Haabersti Linnaosa Valitsusel, Kristiine Linnaosa Valitsusel, Pirita Linaosa Valitsusel ja Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada tänavasiltide eemaldamine.

§ 5.  Määrus jõustub 15. veebruaril 2010.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär