Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 03.02.2010 korraldus number 153
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. veebruar 2010 nr 153-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja

soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2010. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Mitte anda Tallinna Spordi- ja Noorsooametile parkimistasu soodustust kahele täiendavale soodushinnaga parkimisloale ja Välisministeeriumile ühele täiendavale soodushinnaga parkimisloale, sest puuduvad mõjuvad põhjused täiendavalt maksusoodustuse saamiseks.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas ja punktis 2 nimetatud asutustele ja isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 3. veebruari 2010

korralduse nr 153-k

LISA

 

Parkimistasu soodustuste saajad:

 

1

Tallinna Linnavaraamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

2

Tallinna Linnavaraamet

Kesklinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

3

Tallinna Linnaarhiiv

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

4

Justiitsministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2010

5

Tallinna teenetemärgi kavaler Madis Martinson

Tallinn

225. kuu (95%)

1

31.12.2010

6

Tallinna teenetemärgi kavaler Igor Volkov

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

7

Tallinna teenetemärgi kavaler Toivo Ninnas

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

8

Tallinna teenetemärgi kavaler Tauno Kangro

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

9

Tallinna teenetemärgi kavaler Hirvo Surva

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

10

Tallinna teenetemärgi kavaler Heino Uuetalu

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär