Tallinna Linnavalitsus 27.01.2010 korraldus number 87.
Põllu tn 77 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 17.01.2085

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavaraameti põhimäärus Tvk m 43 11.12.2008 01.04.2009
2 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
3 Põllu tn 77 maa osalise tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine Tlv k 195 13.02.2008