Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu aseesimehele hüvituse määramine
Tallinna Linnavolikogu 28.01.2010 otsus number 7
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2010 nr 7

 

 

 

 

Linnavolikogu aseesimehele hüvituse määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 21 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 21 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusest nr 41

 

 

1. Määrata 1. jaanuarist 2010 Tallinna Linnavolikogu aseesimehele Katrin Saksale aseesimehe ülesannete täitmise eest hüvitust 26 040 krooni, mis moodustab 60% palgaastmest D7.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2010 kehtetuks linnavolikogu 19. novembri 2009 otsus nr 230.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Katrin Saksale.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees