Kadaka pst 140b maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 korraldus number 48

Redaktsiooni kehtivus 20.01.2010 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 04.01.2085

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.