Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 korraldus number 47.
Latika tn 14a maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 03.01.2075

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Endise "Räästa nr.42" maa kompensatsiooni määramine Tlv k 4199 08.11.2000 08.11.2000
2 Merihärja tn 7 maa osaline tagastamine Tlv k 3420 13.09.2000 13.09.2000
3 Sooranna tn 25A maa osaline tagastamine Tlv k 711 14.02.2000 14.02.2000
4 Kakumäe tee 100 maa osaline tagastamine Tlv k 3450 12.05.1999 12.05.1999
5 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997