Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 22.03.2007 nr 8
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 04.02.2009 nr 13
Akt viitab
 
Tvk m 17.12.2009 nr 47
Akt on aluseks
 
Tlv k 29.09.2010 nr 1481
 
Tlv k 25.08.2010 nr 1274
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 12.09.2012 nr 44
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lapsehoiuteenuse hüvitise määra kehtestamine 2010. aastaks
Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 määrus number 6
Jõustumine:25.01.2010
Kehtetuks tunnistamine:17.09.2012
Rakendamise kuupäev:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus: - 17.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 12.09.2012 nr 44, jõustumine 17.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

20. jaanuar 2010 nr 6

 

 

 

 

 

Lapsehoiuteenuse hüvitise määra kehtestamine 2010. aastaks

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord§ 7 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Kehtestada lapsehoiuteenuse hüvitise määraks 2010. aastal kuni 1668 krooni ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 4. veebruari 2009 määrus nr 13 „Lapsehoiuteenuse hüvitise määra kehtestamine“.

§ 3.  Määrus jõustub 25. jaanuaril 2010.

§ 4.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär