Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 määrusega nr 63 kehtestatud "Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimääruse" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 määrus number 5
jõustumine 25.01.2010

Redaktsiooni kehtivus 20.01.2010 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

20. jaanuar 2010 nr 5

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 määrusega nr 63 kehtestatud „Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimääruse“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 435 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsuse nr 122 „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi asutamine“ p‑ga 5.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 määruse nr 63 „Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus“ § 31 ja sõnastada see järgmiselt:

31. Enne andmekogu kasutusele võtmist kogutud andmete kandmine andmekogusse

Toetuse andja kannab 1. oktoobrist 2009 kuni 15. novembrini 2009 vastu võetud taotluste andmed andmekogusse hiljemalt 31. jaanuariks 2010.“

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 25. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär