Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk o 11.06.2009 nr 122
Akt muudab
 
Tlv m 19.08.2009 nr 63
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 määrusega nr 63 kehtestatud "Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimääruse" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 määrus number 5
Jõustumine:25.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:20.01.2010 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

20. jaanuar 2010 nr 5

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 määrusega nr 63 kehtestatud „Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimääruse“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 435 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 otsuse nr 122 „Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi asutamine“ p‑ga 5.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2009 määruse nr 63 „Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus“ § 31 ja sõnastada see järgmiselt:

31. Enne andmekogu kasutusele võtmist kogutud andmete kandmine andmekogusse

Toetuse andja kannab 1. oktoobrist 2009 kuni 15. novembrini 2009 vastu võetud taotluste andmed andmekogusse hiljemalt 31. jaanuariks 2010.“

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 25. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär