Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 13.01.2010 korraldus number 45
Redaktsiooni kehtivus:13.01.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. jaanuar 2010 nr 45-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p-de 8.2, 8.3.1, 8.3.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2010. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 13. jaanuari 2010

korralduse nr 45-k

LISA

 

Parkimistasu soodustuste saajad:

 

1

Põhja-Tallinna Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

2

Harju Maavalitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

3

Tallinna Laste Turvakeskus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2010

4

Endine linnapea Harri Lumi

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

5

Endine linnapea Peeter Lepp

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

6

Endine Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Vähi

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

7

Endine Tallinna Linnavolikogu esimees Sulev Mäeltsemees

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

8

Tallinna vapimärgi kavaler Eri Klas

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

9

 Tallinna teenetemärgi kavaler Enn Soosaar

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

10

Tallinna teenetemärgi kavaler Maike Parve

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

11

Tallinna teenetemärgi kavaler Eino Baskin

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

12

Tallinna teenetemärgi kavaler Mati Mägi

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

13

Tallinna teenetemärgi kavaler Ain Valdmann

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

14

Tallinna teenetemärgi kavaler Matti Tarum

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

15

Tallinna teenetemärgi kavaler Jaan Ots

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

16

Tallinna teenetemärgi kavaler Toomas Sepp

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes