Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 "Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.01.2010 määrus number 1
Jõustumine:18.01.2010
Kehtetuks tunnistamine:02.08.2010
Redaktsiooni kehtivus:13.01.2010 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. jaanuar 2010 nr 1

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine” muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2 ja § 10 lg 2 alusel, kooskõlas alkoholiseaduse §-dega 53–56, 58–72 ja § 73 lg 2 p-ga 9, kaubandustegevuse seaduse §‑dega 24–29, 32 ja § 33 lg 2 p-ga 4, lg 3 p-ga 2, lg 4 p-ga 3, majandustegevuse registri seaduse §‑ga 31 ja § 32 lg-ga 2, pakendiseaduse §-ga 31 ja § 33 lg-ga 6, tarbijakaitseseaduse §‑dega 45-47 ja § 48 lg 2 p-ga 3, tubakaseaduse §-dega 38–41, 43, 45, 50 ja § 51 lg-ga 3, turismiseaduse §‑ga 312 ja § 315 lg 3 p-ga 2, väärismetalltoodete seaduse §-dega 47–49 ja § 54 lg 2 p-ga 4, karistusseadustiku § 372 lg-tega 1 ja 3, väärteomenetluse seadustiku § 52 lg-ga 141 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord”.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine” lisa 1 muudetakse järgmiselt:

1) punktides 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.5.3, 1.5.7, 1.5.8, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 1.13.2, 1.13.3 ja 1.13.4 asendatakse sõna „järelevalve“ sõnaga „tarbijakaitse“.

§ 2. Määrus jõustub 18. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär