Iva tn 5 maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 30.12.2009 korraldus number 2173

Redaktsiooni kehtivus 30.12.2009 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 15.12.2084

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.