Tallinna Linnavalitsus 30.12.2009 korraldus number 2173.
Iva tn 5 maa osaline tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 15.12.2084

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
2 Endise maaüksus "Ruh", endise kinnistu nr 142 maa osaline kompensatsiooni määramine Tlv k 2071 18.10.2006
3 Endise kinnistu nr 142 maa osaline mittetagastamine Tlv k 1416 28.06.2006