Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 "Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 30.12.2009 määrus number 101
Jõustumine:04.01.2010
Kehtetuks tunnistamine:02.08.2010
Redaktsiooni kehtivus:30.12.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

30. detsember 2009 nr 101

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine” muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2 ja § 10 lg 2 alusel, kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-dega 662 ja 663, § 664 lg 2 p-ga 1, alkoholiseaduse §-dega 69–72, § 73 lg 2 p-ga 9, pakendiseaduse §-dega 29–31 ja 32, § 33 lg-ga 6, karistusseadustiku §-ga 262, väärteomenetluse seadustiku § 52 lg-ga 3, jäätmeseaduse §-dega 120–126, § 127 lg 2 p-ga 3, liiklusseaduse §-ga 7437, § 7468 lg-ga 3, ühistranspordiseaduse §-dega 541–547 ja 5410, § 5411 lg 2 p-ga 3, kaubandustegevuse seaduse §-dega 24–29 ja 32 ning § 33 lg 2 p-ga 4, lg 3 p-ga 2, lg 4 p-ga 3 ja tubakaseaduse §-dega 38–50 ja § 51 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord”.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine”  lisa 1 muudetakse järgmiselt:

1) punktid 5.3.15, 5.3.17, 5.3.22, 5.31.51, 5.31.18, 5.31.21, 5.41.6,  5.41.7, 5.41.8, 5.41.10, 5.41.11, 5.41.12, 5.5.7, 5.5.20, 5.5.21, 51.1, 5.14,  5.17 ja  5.18 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkt 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„53 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

53.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 662 ja 663 alusel:

53.1.1 menetlusosakonna peainspektor;

53.1.2 menetlusosakonna vaneminspektor;

53.1.3 menetlusosakonna inspektor;

53.1.4 kontrolliosakonna  vaneminspektor;

53.1.5 kontrolliosakonna inspektor;

53.1.6 patrulliosakonna peainspektor;

53.1.7 patrulliosakonna vaneminspektor;

53.1.8 patrulliosakonna inspektor;

53.1.9 parkimiskontrolli osakonna juhataja;

53.1.10 parkimiskontrolli osakonna kontrolör;

53.1.11 parkimiskontrolli osakonna inspektor;

53.1.12 kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor;

53.1.13 kooli- ja sisevalve osakonna vaneminspektor;

53.1.14 kooli- ja sisevalve osakonna inspektor.

 

53.2 Alkoholiseaduse §-de 69–72 alusel:

53.2.1 menetlusosakonna peainspektor;

53.2.2 menetlusosakonna vaneminspektor;

53.2.3 menetlusosakonna inspektor;

53.2.4 kontrolliosakonna  vaneminspektor;

53.2.5 kontrolliosakonna inspektor;

53.2.6 patrulliosakonna peainspektor;

53.2.7 patrulliosakonna vaneminspektor;

53.2.8 patrulliosakonna inspektor;

53.2.9 parkimiskontrolli osakonna juhataja;

53.2.10 parkimiskontrolli osakonna kontrolör;

53.2.11 parkimiskontrolli osakonna inspektor;

53.2.12 kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor;

53.2.13 kooli- ja sisevalve osakonna vaneminspektor;

53.2.14 kooli- ja sisevalve osakonna inspektor.

 

53.3 Pakendiseaduse §-de 29–31 alusel:

53.3.1 menetlusosakonna peainspektor;

53.3.2 menetlusosakonna vaneminspektor;

53.3.3 menetlusosakonna inspektor;

53.3.4 kontrolliosakonna  vaneminspektor;

53.3.5 kontrolliosakonna inspektor;

53.3.6 patrulliosakonna peainspektor;

53.3.7 patrulliosakonna vaneminspektor;

53.3.8 patrulliosakonna inspektor;

53.3.9 parkimiskontrolli osakonna juhataja;

53.3.10 parkimiskontrolli osakonna kontrolör;

53.3.11 parkimiskontrolli osakonna inspektor;

53.3.12 kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor;

53.3.13 kooli- ja sisevalve osakonna vaneminspektor;

53.3.14 kooli- ja sisevalve osakonna inspektor.

 

53.4 Karistusseadustiku § 262 alusel:

53.4.1 menetlusosakonna peainspektor;

53.4.2 menetlusosakonna vaneminspektor;

53.4.3 menetlusosakonna inspektor;

53.4.4 kontrolliosakonna  vaneminspektor;

53.4.5 kontrolliosakonna inspektor;

53.4.6 patrulliosakonna peainspektor;

53.4.7 patrulliosakonna vaneminspektor;

53.4.8 patrulliosakonna inspektor;

53.4.9 parkimiskontrolli osakonna juhataja;

53.4.10 parkimiskontrolli osakonna kontrolör;

53.4.11 parkimiskontrolli osakonna inspektor;

53.4.12 kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor;

53.4.13 kooli- ja sisevalve osakonna vaneminspektor;

53.4.14 kooli- ja sisevalve osakonna inspektor.

 

53.5 Jäätmeseaduse §-de 120–126 alusel:

53.5.1 menetlusosakonna peainspektor;

53.5.2 menetlusosakonna vaneminspektor;

53.5.3 menetlusosakonna inspektor;

53.5.4 kontrolliosakonna  vaneminspektor;

53.5.5 kontrolliosakonna inspektor;

53.5.6 patrulliosakonna peainspektor;

53.5.7 patrulliosakonna vaneminspektor;

53.5.8 patrulliosakonna inspektor;

53.5.9 parkimiskontrolli osakonna juhataja;

53.5.10 parkimiskontrolli osakonna kontrolör;

53.5.11 parkimiskontrolli osakonna inspektor;

53.5.12 kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor;

53.5.13 kooli- ja sisevalve osakonna vaneminspektor;

53.5.14 kooli- ja sisevalve osakonna inspektor.

 

53.6 Liiklusseaduse § 7437 alusel:

53.6.1 menetlusosakonna peainspektor;

53.6.2 menetlusosakonna vaneminspektor;

53.6.3 menetlusosakonna inspektor;

53.6.4 kontrolliosakonna  vaneminspektor;

53.6.5 kontrolliosakonna inspektor;

53.6.6 patrulliosakonna peainspektor;

53.6.7 patrulliosakonna vaneminspektor;

53.6.8 patrulliosakonna inspektor;

53.6.9 parkimiskontrolli osakonna juhataja;

53.6.10 parkimiskontrolli osakonna kontrolör;

53.6.11 parkimiskontrolli osakonna inspektor;

53.6.12 kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor;

53.6.13 kooli- ja sisevalve osakonna vaneminspektor;

53.6.14 kooli- ja sisevalve osakonna inspektor.

 

53.7 Ühistranspordiseaduse §-de 541–547 ja 5410 alusel:

53.7.1 menetlusosakonna peainspektor;

53.7.2 menetlusosakonna vaneminspektor;

53.7.3 menetlusosakonna inspektor;

53.7.4 kontrolliosakonna  vaneminspektor;

53.7.5 kontrolliosakonna inspektor;

53.7.6 patrulliosakonna peainspektor;

53.7.7 patrulliosakonna vaneminspektor;

53.7.8 patrulliosakonna inspektor;

53.7.9 parkimiskontrolli osakonna juhataja;

53.7.10 parkimiskontrolli osakonna kontrolör;

53.7.11 parkimiskontrolli osakonna inspektor;

53.7.12 kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor;

53.7.13 kooli- ja sisevalve osakonna vaneminspektor;

53.7.14 kooli- ja sisevalve osakonna inspektor.

 

53.8 Kaubandustegevuse seaduse §-de 24–29 ja 32 alusel:

53.8.1 menetlusosakonna peainspektor;

53.8.2 menetlusosakonna vaneminspektor;

53.8.3 menetlusosakonna inspektor;

53.8.4 kontrolliosakonna  vaneminspektor;

53.8.5 kontrolliosakonna inspektor;

53.8.6 patrulliosakonna peainspektor;

53.8.7 patrulliosakonna vaneminspektor;

53.8.8 patrulliosakonna inspektor;

53.8.9 parkimiskontrolli osakonna juhataja;

53.8.10 parkimiskontrolli osakonna kontrolör;

53.8.11 parkimiskontrolli osakonna inspektor;

53.8.12 kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor;

53.8.13 kooli- ja sisevalve osakonna vaneminspektor;

53.8.14 kooli- ja sisevalve osakonna inspektor.

 

53.9 Tubakaseaduse §-de 38–50 alusel:

53.9.1 menetlusosakonna peainspektor;

53.9.2 menetlusosakonna vaneminspektor;

53.9.3 menetlusosakonna inspektor;

53.9.4 kontrolliosakonna  vaneminspektor;

53.9.5 kontrolliosakonna inspektor;

53.9.6 patrulliosakonna peainspektor;

53.9.7 patrulliosakonna vaneminspektor;

53.9.8 patrulliosakonna inspektor;

53.9.9 parkimiskontrolli osakonna juhataja;

53.9.10 parkimiskontrolli osakonna kontrolör;

53.9.11 parkimiskontrolli osakonna inspektor;

53.9.12 kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor;

53.9.13 kooli- ja sisevalve osakonna vaneminspektor;

53.9.14 kooli- ja sisevalve osakonna inspektor.“.

 

§ 2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 „Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine“ lisa 3 järgmiselt:

1) punkt 41.11 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 41täiendatakse alapunktidega  41.12 ja 41.13 järgmises sõnastuses:

„41.12 parkimiskontrolli osakonna juhataja;

  41.13 kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor.“.

 

§ 3. Määrus jõustub 4. jaanuaril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär