Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2123
Redaktsiooni kehtivus:25.08.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 25.08.2010 nr 1254, jõustumine 01.09.2010
Tlv k 21.04.2010 nr 575, jõustumine 01.05.2010
Tlv k 17.03.2010 nr 361, jõustumine 01.04.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2123-k

 

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2123-k               

 LISA

(Tlv k 17.03.2010 nr 361, jõustumine 01.04.2010;
Tlv k 21.04.2010 nr 575, jõustumine 01.05.2010
Tlv k 25.08.2010 nr 1254, jõustumine 01.09.2010)

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C9

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B10

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B8

JA

Haldussekretär

1

B10

JA

Avalike suhete nõunik

1

A11

NõA

Õigusnõunik

1

A12

NõA

Eelarve juhtivspetsialist

1

A15

VA

Siseaudiitor

1

A13

VA

Korrakaitse vanemspetsialist

1

A9

VA

Kokku

9

 

 

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B7

JA

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

A11

VA

Personali vanemspetsialist

1

A12

VA

Personalispetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

2

A9

VA

Infospetsialist

6

A9

VA

Autojuht-mehhaanik

1

T9

AT

Koristaja

4

T4

AT

Kokku

17

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B9

JA

Vanemraamatupidaja

1

A12

VA

Vanemraamatupidaja

2

A11

VA

Raamatupidaja

1

A10

VA

Kokku

5

 

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Arhitekt

1

A12

VA

Juhtivspetsialist

2

A11

VA

Juhtivspetsialist

1

A10

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Peaspetsialist

2

A10

VA

Peaspetsialist

1

A9

VA

Heakorra ja haljastuse peaspetsialist

1

A10

VA

Heakorra ja haljastuse spetsialist

1

A9

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kokku

12

 

 

Noorsootöö osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

A10

VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Kokku

5

 

 

Rahvastikuregistri osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Vanemregistripidaja

2

A9

VA

Registripidaja

5

A8

VA

Kokku

8

 

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B6

JA

Jurist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

Peaspetsialist

2

A11

VA

Andmetöötlusspetsialist

1

A9

VA

Vanemspetsialist

2

A9

VA

Vanemspetsialist

22

A9

VA

Lastekaitse talitus

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

A11

VA

Lastekaitse spetsialist

5

A10

VA

Lastekaitse spetsialist

6

A9

VA

Kokku

44

 

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kokku

100

 

 

sh koduteenused

31

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär