Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2009 korraldus number 2122
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 30.03.2010 nr 448, jõustumine 01.05.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2009 nr 2122-k

 

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” § 4 lõike 6, lisade 1-3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Kristiine Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2010 vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009

korralduse nr 2122-k               

 LISA

(Tlv k 30.03.2010 nr 448, jõustumine 01.05.2010)

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C8

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B10

JA

Haldussekretär

1

B9

JA

Avalike suhete nõunik

1

A12

NõA

Nõunik

1

A12

NõA

Kokku

5

 

 

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B6

JA

Peaspetsialist

2

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Infotöötluse peaspetsialist

1

A11

VA

Jurist

1

A11

VA

Koristaja

1

T4

AT

Koristaja

1

T3

AT

Kokku

8

 

 

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B8

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

B5

JA

Vanemraamatupidaja

2

A10

VA

Kokku

4

 

 

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Juhtivspetsialist

2

A12

VA

Arhitekt-maakorraldaja

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Arendusspetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Kokku

7

 

 

Rahvastikuregistri sektor

 

 

 

Pearegistripidaja

1

A11

VA

Vanemregistripidaja

1

A9

VA

Kokku

2

 

 

Vaba aja sektor

 

 

 

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

1

A10

VA

Noorsootöö peaspetsialist

1

A10

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

A10

VA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Kokku

4

 

 

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B6

JA

Spetsialist

1

A9

VA

Autojuht

1

T9

AT

Koristaja

1

T3

AT

Lastekaitse talitus

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

A11

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

2

A10

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

1

A9

VA

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

Andmetöötluse peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

2

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A9

VA

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

Vanemspetsialist

4

A10

VA

Kokku

17

 

 

Kristiine Linnaosa Valitsus kokku

47

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär